covid

ประกาศขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ของบริษัทฯ และขอบเขตการให้บริการหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ (เพิ่มเติม)

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจสร้างความกังวลต่อผู้เอาประกันภัย ถึงขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ของบริษัทฯ และขอบเขตการให้บริการหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบดังนี้

 1. ขอบเขตความคุ้มครอง
  ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพผู้ป่วยในของบริษัท มีความคุ้มครองรวมถึงโรคไวรัส Covid‐19 นี้ซึ่งให้ความคุ้มครองเป็นไปตามความคุ้มครองปกติของกรมธรรม์เช่น ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าห้อง ค่าการพยาบาล เป็นต้น ดังเช่นนั้นแล้วขอให้ผู้เอาประกันภัยทุกท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงให้ความคุ้มครองได้ดั่งเดิม โดยรวมถึงการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใน
  เครือข่ายของบริษัทฯ บริการแฟกซ์เคลมด้วยบัตรประกันสุขภาพของบริษัทฯ สามารถใช้ได้ตามปกติเช่นกัน
 2. ขอบเขตการให้บริการหากเกินสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
  หากเข้าสภาวะที่ไม่ปกติซึ่งนำไปสู่การจำกัดการเข้าถึงของสถานที่สาธารณะ บริษัทฯ มีการดําเนินแผนงานตามนโยบายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าการติดต่อประสานงาน สอบถามข้อมูล การพิจารณาการรับประกัน การพิจารณาสินไหม รวมถึงหน่วยงานการให้บริการอื่นๆ ของบริษัทยงสามารถเข้าถึงได้ และสามารถให้บริการประสานงานกับ โรงพยาบาลในเครือขายได้ดั่งเดิม
 3. ช่องทางการติดต่อ
  การติดต่อทุกช่องทางของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามปกติดังนี้
  3.1 สวนงานบริการสินไหม โทร 084 525 1119 หรืออีเมล care@thaihealth.co.th
  3.2 สวนงานการตลาดตัวแทน
 • กรุงเทพฯ
  o สาขา บางนา / ธนบุรี / รัตนาธิเบศร์ติดต่อ คุณดรุณีประเสริฐสาร (ต้อม) โทร 086 008 6135
  หรืออีเมล darunee@thaihealth.co.th หรือ Line ID: darunee2644
  o สาขาอโศก / ถนนพระราม 9 / สาขาภาคตะวันออก ต่อ คุณกษิณา ปัญญา (อนู ) โทร 085
  263 4545 หรืออีเมล kasina@thaihealth.co.th หรือ Line ID: ounkasina
 • ภูมิภาค
  o ภาคเหนือ คุณธิติณัฐรัตนแสง โทร 095 598 1661 หรืออีเมล titinat@thaihealth.co.th
  o ภาคอีสานตอนบน คุณวรฉัตร วรราช โทร 087 865 0770 หรืออีเมล worachat@thaihealth.co.th
  o ภาคอีสานตอนล่าง คุณราเชน กวมรัมย์ โทร 061 447 8293 หรืออีเมล rachen@thaihealth.co.th
  o ภาคกลาง คุณวีระชัย กุศลส่ง โทร 082 552 2138 หรืออีเมล veerachai@thaihealth.co.th
  o ภาคใต้ คุณธวัช มีพร้อม โทร 086 773 8383 หรืออีเมล thawat@thaihealth.co.th
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศ โทร 02 202 9230-32 หรือtravel@thaihealth.co.th
 • ประกันกลุ่ม
  o คุณนิษฐา อัชฌาศัย โทร 02 202 9213 หรืออีเมล nidtha@thaihealth.co.th
  o คณอสมาภรณ์ ปานเกษม โทร 02 202 9211 หรืออีเมล asamaporn@thaihealth.co.th
  3.3 ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ โทร 084 525 1110 หรืออีเมล buy@thaihealth.co.th
  3.4 ข้อร้องเรียนของลูกค้า อีเมล crm@thaihealth.co.th
  เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การบริการต่างๆและสะดวกรวดเร็วต่การสื่อสาร ท่านสามารถติดตามได้ที่
  www.thaihealth.co.th และ facebook page: ไทยประกันสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *