เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
OA-Visa

ประกันสำหรับ O-A Visa, 1 year

กรุณาระบุอายุ : ปี
...

SP4000 + OPD1500

IPD (Room 4000/day) : 400,000
OPD : 45,000
X-Ray : 15,000

กรุณาระบุอายุ Baht
...

WH2000 + OPD1500

IPD (Room 2000/day) : 200,000
IPD (MajorMedical) : 200,000
OPD : 45,000
X-Ray : 15,000

กรุณาระบุอายุ Baht
...

WH4000 + OPD1500

IPD (Room 4000/day) : 400,000
IPD (MajorMedical) : 400,000
OPD : 45,000
X-Ray : 15,000

กรุณาระบุอายุ Baht

สิ่งที่คุณจะได้ครับ

...

ความคุ้มครองโรงพยาบาลชั้นนำ และบัตรไทยประกันสุขภาพ

ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรไทยประกันสุขภาพ เป็นที่ยอมรับ กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน

ใบรับรอง Certificate

ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเพื่อออกเอกสาร Certificate การรับประกันภัยสำหรับชาวต่างขาติที่ขอ O-A Visa, 1 year

...
...

ครอบคุมทั่วโลก

เจ็บป่วยไม่สบายแม้อยู่ต่างประเทศ ยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หายห่วงเรื่องค่ารักษา พร้อมยังมีบริการขนย้ายผู้ป่วยจาก Allianz Global Assistance*

*เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายขึ้นกับการพิจารณาของ Allianz Global Assistance

รายละเอียดแผนประกัน

SP4000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Simply Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

 • (IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด

WH2000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ แม้แผนนี้จะมีส่วนดังกล่าวน้อยกว่า SP4000 แต่ ก็เพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical)

 • (IPD) ค่าห้อง (2000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 120,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 20,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 30,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 30,000 บาท
 • (IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 200,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด

WH4000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ทั้งยังเพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical) ซึ่งเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงกว่าข้อกำหนดวีซ่า หากแต่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุดในสามแผนดังกล่าวนี้

 • (IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
 • (IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 400,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด