เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Employee Healthy | Thai Health Insurance

แผน Employee Healthy

แผนประกันกลุ่ม Employee Healthy

แผนประกันกลุ่มนี้ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนที่เลือก) ซึ่งท่านสามารถเลือกแผนที่มีความคุ้มครองได้ตามทุนประกัน และตามจำนวนบุคลาการของท่าน

แผนประกันของเราให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) คือความแตกต่างที่ทำให้แผนประกัน Employee Healthy นี้ ได้รับความนิยมสูง จากองค์กรต่างๆ และถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งทุนประกันและเบี้ยประกันเป็นอย่างดี ให้คุณได้หมดกังวลแม้จะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าปกติ

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน

Coverage
WH1500 WH2000 WH3000 WH4000 WH6000 WH12000
Total (part 1 + 2)
300,000 400,000 600,000 800,000 1,200,000 2,400,000
1. Health Insurance Coverage Maximum Payable per Disability/Time/Year
150,000 200,000 300,000 400,000 600,000 1,200,000
In-patient Hospitalization (IPD) Coverage
Room and Board, Including Nursing Care (Max. per disability/time)
90,000 120,000 180,000 240,000 360,000 720,000
- Normal Room (Max. per day, limit 60 days) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
- ICU Room (Max. per day, limit 15 days) 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
General Expenses (Max. per disability/time)
15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 120,000
- Emergency OPD Treatment for Accident (Including in General Expenses) 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
- Special Consultation Fee (Including in General Expenses) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
- Ambulance Fee (Including in General Expenses) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Surgical Coverage
Surgeon's Operation Fee (Max. per disability/time, as per Actual Expenses)
22,500 30,000 45,000 60,000 90,000 180,000
- Surgical Consultation Fee (Including in Surgeon's Operation Fee) 2,250 3,000 4,500 6,000 9,000 18,000
Physician Care Coverage
Physician Care (Max. per disability/time)
22,500 30,000 45,000 60,000 90,000 180,000
- In-patient Physician Visit Fee (Max. per day, limit 60 days) 375 500 750 1,000 1,500 3,000
2. Major Medical Coverage
Maximum Payable per Disability/Time/Life Time (pay 90% of the eligible expenses in excess of the deductible)
150,000 200,000 300,000 400,000 600,000 1,200,000
- Deductible 15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 1,200,000
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per day, state on 61st day) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
Worldwide Emergency Assistant Coverage (By Allianz Global Assistance)
- Emergency Medical Evacuation USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000
- Medical Repatriation
- Repatriation of Mortal Remian
Personal Accident Coverage (PA 2)
- Accidental Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

Coverage
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
Maximum Payable (per Year)
32,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
- Maximum Payable per Day (Max. 1 visit per day, limit 30 visit per year) 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
- X-ray and Laboratory Test Expenses (Maximum per year) 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี)
WH1500 WH2000 WH3000 WH4000 WH6000 WH12000
15 วัน - 5 ปี 28,047 37,168 55,410 73,652 110,137 153,917
6 - 10 12,845 16,899 25,007 33,115 49,329 68,788
11 - 20 8,285 10,818 15,886 20,953 31,088 43,249
21 - 35 6,765 8,791 12,845 16,899 25,007 34,735
36 - 40 7,677 10,007 14,670 19,332 28,655 39,844
41 - 45 8,285 10,818 15,886 20,953 31,088 43,249
46 - 50 9,805 12,845 18,926 25,007 37,168 51,762
51 - 55 11,326 14,872 21,966 29,061 43,249 60,274
56 - 60 12,845 16,899 25,007 33,115 49,329 68,788
61 - 65 15,970 21,037 31,172 41,306 61,575 85,897
*66 - 70 (เฉพาะต่ออายุ) 22,218 29,313 43,501 57,689 86,065 120,118
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) 31,676 41,810 62,079 82,348 122,886 171,531
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 46,878 62,079 92,482 122,886 183,693 256,661

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

ช่วงอายุ (ปี)
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
15 วัน - 5 ปี 22,512 27,618 40,383 53,148 65,913 78,678
6 - 10 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
11 - 20 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
21 - 35 5,003 6,137 8,974 11,811 14,647 17,484
36 - 40 5,753 7,058 10,320 13,582 16,844 20,107
41 - 45 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
46 - 50 7,504 9,206 13,461 17,716 21,971 26,226
51 - 55 8,755 10,740 15,705 20,669 25,633 30,597
56 - 60 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
61 - 65 12,507 15,344 22,435 29,527 36,618 43,710
*66 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 85 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
 • ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
  • * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
   ** ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

  แผนประกันอื่น

  คำนวณเบี้ยประกัน

  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน - เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก - เมื่อเป็นการเข้ารักษาเป็นครั้งคราว

  แผนประกันคุ้มครองผู้ป่วยใน

  ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง