เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Careers | Thai Health Insurance

สมัครงาน

การทำงานที่ ไทยประกันสุขภาพ

เราอยากเชิญชวนให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเรามีนโยบายการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ยอมรับความคิดใหม่ๆ และเน้นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนให้สามารถเติบโตได้ในองค์กรของเรา

เรามองหาบุคลากรที่มีความต้องการจะเติบโตไปกับการทำงานด้วยกัน สามารถแสดงออก มีการสื่อสารที่ดี พร้อมเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันกับบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า ทุกตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตได้ต่อไปในอนาคต

 • ทำงานกับบริษัทหมาชนที่มั่นคง
 • มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน
 • อัตราเงินเดือนที่ยุติธรรม
 • การทำงานอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
 • Consectetur adipiscing
 • Deserunt fpicia

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Metronic is seeking an experienced.

Requirements

 • Strong background in PHP and Web application development
 • Javascript a plus
 • Bachelor's degree in CS and/or equivalent industry experience

Experience building production applications with Metronic would be good to have as well.

Responsibilities

 • Conduct detailed analysis of problem domains and customer requirements
 • Develop innovative software designs and architectures

Qualified candidates, send resume and salary requirements with form in the sidebar.

Metronic is seeking an experienced.

Requirements

 • Strong background in PHP and Web application development
 • Javascript a plus
 • Bachelor's degree in CS and/or equivalent industry experience

Experience building production applications with Metronic would be good to have as well.

Responsibilities

 • Conduct detailed analysis of problem domains and customer requirements
 • Develop innovative software designs and architectures

Qualified candidates, send resume and salary requirements with form in the sidebar.

Metronic is seeking an experienced.

Requirements

 • Strong background in PHP and Web application development
 • Javascript a plus
 • Bachelor's degree in CS and/or equivalent industry experience

Experience building production applications with Metronic would be good to have as well.

Responsibilities

 • Conduct detailed analysis of problem domains and customer requirements
 • Develop innovative software designs and architectures

Qualified candidates, send resume and salary requirements with form in the sidebar.

Metronic is seeking an experienced.

Requirements

 • Strong background in PHP and Web application development
 • Javascript a plus
 • Bachelor's degree in CS and/or equivalent industry experience

Experience building production applications with Metronic would be good to have as well.

Responsibilities

 • Conduct detailed analysis of problem domains and customer requirements
 • Develop innovative software designs and architectures

Qualified candidates, send resume and salary requirements with form in the sidebar.

ที่อยู

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
121/88-89 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร ชั้น 31 ถ.รัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
P: (+66) 02 202 9200
Email
buy@thaihealthy.co.th
care@thaihealthy.co.th crm@thaihealthy.co.th

Contact Form