เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Cancer | Thai Health Insurance

ประกันภัยมะเร็ง

เจอ จ่าย จบ

ทุนประกัน 100,000 200,000 400,000 600,000
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
1-35
499 999 1,999 2,999
36-40
749 1,499 2,999 4,499
41-45
999 1,999 3,999 5,499
46-50
1,249 2,499 4,999 7,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499

เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

แบบความคุ้มครอง

...

เจอ จ่าย จบ

แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วงทันทีได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว

คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ทันทีทั้งก้อน

...

เบี้ยประกัน

ทุนประกัน 100,000 200,000 400,000 600,000
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
1-35
499 999 1,999 2,999
36-40
749 1,499 2,999 4,499
41-45
999 1,999 3,999 5,499
46-50
1,249 2,499 4,999 7,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499

รายละเอียดแผนประกัน

SP4000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Simply Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

 • (IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด

WH2000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ แม้แผนนี้จะมีส่วนดังกล่าวน้อยกว่า SP4000 แต่ ก็เพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical)

 • (IPD) ค่าห้อง (2000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 120,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 20,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 30,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 30,000 บาท
 • (IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 200,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด

WH4000 + OPD1500

แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ทั้งยังเพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical) ซึ่งเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงกว่าข้อกำหนดวีซ่า หากแต่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุดในสามแผนดังกล่าวนี้

 • (IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
 • (IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
 • (IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
 • (IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
 • (IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 400,000 บาท
 • (OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท
รายละเอียด