เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Agent | Thai Health Insurance

สมัครตัวแทน

การสมัครเป็นตัวแทน

ยินดีต้อนรับสู่เป้าหมายการเป็นตัวแทนกับไทยประกันสุขภาพ หนึ่งในเป้าหมายหลักขอเราคือการให้บริการที่ประทับใจต่อลูกค้า และแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากบุคลากรคุณภาพผู้ที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทน บริการ และสายสันพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของทุกคน

นอกเหนือจากรายได้จากค่าแนะนำแล้วนั่น ความสำคัญยิ่งของการเป็นตัวแทนคือความสื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ การให้คำแนะนำ ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดกับทุกฝ่าย

อาชีพตัวแทนนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะเราได้เป็นผู้ให้ ผู้ที่แนะนำหนทางการวางแผนชีวิต ผู้ที่ช่วยผ่อนหนัก ให้เป็นเบาในยามที่ลำบาก และได้เป็นผู้ที่ดูแลกันตลอดไป

 • ทำงานกับบริษัทหมาชนที่มั่นคง
 • มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
 • การทำงานอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
 • เคลมได้จริง
 • ทำงานได้ทั่วประเทศ

ข้อมูลที่ต้องการในการสมัคร

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์มือถือโทรติดต่อ
 • โปรดระบุว่าเป็นตัวแทนหรือนายหน้า (หากเป็นตัวแทนไทยประกันชีวิต โปรดระบุสาขา เพื่อจัดคนดูแลตามสาขาในการติดต่อกลับ)
 • สนใจขายประกันประเภทใด เช่น
  • ประกันสุขภาพรายบุคคล
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

ท่านสามารถส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ไปยังอีเมล buy@thaihealth.co.th จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
121/88-89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0)2202 9200
Email
buy@gmail.com

ลงทะเบียน