เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
  • (+66) 02 202 9200
  • buy@thaihealth.co.th
เกี่ยวกับเรา | ไทยประกันสุขภาพ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

เราเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 41 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มะเร็ง เป็นต้น รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออกกรมธรรม์ประกันภัยจากสำนักงาน คปภ.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่ดี และเชื่อมั่นได้ว่าตลอดระยะเวลา 41 ปี บริษัทฯ ยังถือ ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ให้สมกับคำขวัญที่ว่า อุ่นใจ...ไทยประกันสุขภาพ

ประวัติความเป็นมา

เราเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 41 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มะเร็ง เป็นต้น รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออกกรมธรรม์ประกันภัยจากสำนักงาน คปภ.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่ดี และเชื่อมั่นได้ว่าตลอดระยะเวลา 41 ปี บริษัทฯ ยังถือ ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ให้สมกับคำขวัญที่ว่า อุ่นใจ...ไทยประกันสุขภาพ

  • Officia deserunt molliti
  • Consectetur adipiscing
  • Deserunt fpicia
  • Officia deserunt molliti
  • Consectetur adipiscing
  • Deserunt fpicia